Контрола на квалитет

Контрола на квалитет

HUAXIN CARBIDE работи со систем за контрола на квалитетот на континуирано подобрување.Сите области на бизнисот, од набавка на суровини, производство, сервисирање, проверка на квалитетот и извоз до испорака и администрација се надгледуваат за успешност.

*Целиот персонал ќе се залага за континуирано подобрување на соодветните активности, задачи и операции.

*Нашата цел е да обезбедиме висококвалитетен производ по конкурентна цена, што ги задоволува или надминува очекувањата на клиентите.

* Секогаш кога е можно, ќе испорачаме стоки и услуги во временската рамка што ја бара клиентот.

*Онаму каде што не успеваме да ги исполниме очекувањата на клиентите за квалитет или испорака, ќе бидеме брзи да го поправиме проблемот на задоволство на клиентите.Како дел од нашиот систем за контрола на квалитет, ќе иницираме превентивни мерки за да се осигураме дека истиот дефект нема да се повтори.

*Ние ќе им помогнеме на итните барања на клиентите секаде каде што е тоа изводливо.

*Ќе промовираме доверливост, интегритет, чесност и професионалност како клучни елементи во сите аспекти на нашите деловни односи.